Gimnazjum Specjalne nr 5  

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

..::MENU::..
 

 

Strona główna

O Szkole
Wczesne wspomaganiePrzedszkoleZespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

Uczniowie z autyzmem

Szkoła Podstawowa

SPDP

Stowarzyszenie ZADBA

 

 

 

 

 
 

 ..::GIMNAZJUM NR 5::..

 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5

funkcjonuje Gimnazjum Nr 5, do którego mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi .

Celem oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w gimnazjum jest wszechstronny rozwój młodzieży.

Aby rozwój każdego dziecka przebiegał harmonijnie oferujemy wiele różnorodnych form aktywności w zakresie: rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego.

Ramowy plan nauczania w Gimnazjum obejmuje następujące przedmioty:

  1.  funkcjonowanie w środowisku ( z elementami edukacji polonistycznej i matematycznej, przyrodniczej, wiedzy o środowisku i otaczającym świecie )

  2. plastyka

  3. technika

  4.   muzyka

  5. wychowanie fizyczne

  6. religia( za zgoda rodzica/opiekuna)

 Gimnazjaliści w ramach zajęć edukacyjnych pracują również na komputerach, ucząc się podstawowej obsługi sprzętu komputerowego, pisania tekstów oraz korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych.

We wszystkich przedmiotach oraz w ramach programu wychowawczego, głównym celem jest maksymalne usprawnianie funkcji społecznych ucznia: jego samodzielności, funkcjonowania w środowisku domowym i lokalnym.

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona główna

        napisz do nas

                                              do góry