Zespół Szkół Specjalnych nr 5       

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
 

 ..::Hipoterapia::..

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICJA

 

Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej.

Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

 

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

 

1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.

2. Normalizacja napięcia mięśniowego.

3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.

4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.

5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.

6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

 

Uczestnicy zajęć w ZSS to dzieci i młodzież z różnorakimi dysfunkcjami. W grupie znajdują się zarówno dzieci niepełnosprawne ruchowo z problemami neuro-fizjologicznymi jak

i osoby pełnosprawne ruchowo niepełnosprawne intelektualnie.

Zajęcia hipoterapii prowadzone są również dla dzieci objętych programem wczesnego wspomagania.

 

Do dyspozycji mamy sześć koni. Dzięki takiej ilości zwierząt, o bardzo zróżnicowanym wzroście (od 1 do 1,0m), ciężarze i temperamencie, możemy dostosować się do potrzeb wszystkich, którzy korzystają z naszych zajęć.

 

FORMY HIPOTERAPII

 

Terapia ruchem konia - pacjent, bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, poddawany jest ruchom

konia.

 

Fizjoterapia na koniu - poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia - gimnastyka lecznicza

na koniu, prowadzona przez fizjoterapeutę:

 

- model neurofizjologiczny - najważniejsza jest prawidłowa pozycja siedząca i prawidłowy

ruch, ich jakość, szczególnie wskazana dla pacjentów w wieku przedszkolnym,

 

- model funkcjonalny - najważniejsza jest funkcja, na drugim planie postrzeganie prawidłowości

pozycji i ruchu, szczególnie wskazana dla dzieci starszych, powyżej 5 roku życia.

 

Terapia kontaktem z koniem - której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, sytuacja

terapeutyczna, a nie sama jazda (pacjent może w ogóle nie siedzieć na koniu).

 

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka - zespół działań podejmowanych w celu

usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego.

- na koniu,

- przy koniu.

Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (sportową i rekreacyjną), która nie

stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
   

 

 

strona główna

       powrót do terapi

do góry