Zespół Szkół Specjalnych nr 5

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
..::MENU::..
 

 

Strona główna

 

O Szkole

 

Wczesne wspomaganie
 

Przedszkole

 

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

 

Szkoła Podstawowa

 

Gimnazjum

 

SPDP

 

 

Stowarzyszenie ZADBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ..::Klasa dla uczniów z autyzmem SPDP:..

 

 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

 funkcjonują  oddziały dla uczniów z autyzmem

 

 

Przedmioty realizowane w ramach oddziału :

  • Funkcjonowanie w środowisku (obejmują elementy języka polskiego, przyrody, środowiska  , samoobsługi, samodzielności)

  • Plastyka

  • Technika

  • Wychowanie fizyczne(zajęcia sportowe)

  • Muzyka

  • Religia (za zgodą rodziców)

Zajęcia często odbywają się z użyciem komputera: edytora tekstowego

 i komputerowych  programów terapeutyczno-edukacyjnych 

 

Główne cele i założenia w pracy z uczniami z autyzmem:

1. Rozwijanie potencjalnych możliwości dziecka z uwzględnieniem sfery najbliższego rozwoju w obrębie: czynności

     poznawczych, naśladownictwa werbalnego i ruchowego, percepcji, motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo- 

     ruchowej, mowy biernej i czynnej, samodzielności i uspołecznienia.

2. Dowrażliwianie lub odwrażliwianie w sferach poszczególnych zmysłów oraz integrowanie tych zmysłów ( integracja

     polisensoryczna)

3.Rozwój relacji społecznych i emocjonalnych poprzez:

           - odczytywanie potrzeb dziecka, aby niwelować trudne zachowania (punktem wyjścia jest traktowanie 

                zachowań trudnych jako komunikat ze strony autystyka)

           -  naukę określania własnych stanów emocjonalnych, nabywania doświadczenia w kontaktach z uczniami z

                innych klas i naukę przenoszenia tych umiejętności na inne sytuacje społeczne.

          -  w dalszej kolejności naukę rozumienia zachowań i emocji innych osób, aby przechodzić do jak najbardziej

                elastycznych i konwencjonalnych  zachowań społecznych.

4.Dopasowanie sposobu porozumiewania się do możliwości ucznia : od komunikacji alternatywnej do ułatwionej

    komunikacji ( przy braku mowy) oraz nauka dialogu przy mowie istniejącej.

5. Pomoc rodzinie w rozumieniu potrzeb, zachowań własnego dziecka, rozróżnianie zachowań manipulacyjnych  od

    zachowań komunikacyjnych- możliwość spotkań z psychologiem w ramach Grup Wsparcia – 8- książeczek Sutton.

 

Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć rewalidacyjnych wprowadzających komunikację alternatywną i wspomagającą mowę.  przy użyciu specjalistycznych sprzętów (go-talk,talking photo album)      a także programów komputerowych (SymWriter, Azahar,Mówik) Do codziennej funkcjonalnej komunikacji wykorzystuje się symbole PSC, piktogramy. Metodą wspierającą porozumiewanie się jest metoda gestów manualnych Makaton.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu w Domu Sierakowskich

 

 

Jesteśmy w  Pizzerii i uczymy się robić profesjonalną pizze.

 

Warsztaty zdrowego żywienia

 

Nasi uczniowie z gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona główna

        napisz do nas

                                              do góry