Przedszkole Specjalne Nr 14

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      NAUKA TERAPIA  ZABAWA

 

                                                                                 

 
..::MENU::..
 

 

Strona główna

 

O Szkole

 

Wczesne wspomaganie
 

Uczniowie z autyzmem

 

Szkoła Podstawowa

 

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

 

Gimnazjum

 

SPDP

 

 

Stowarzyszenie ZADBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..:: Przedszkole  nr 14 ::..

 

w Zespole Szkół Specjalnych nr 5

działa Przedszkole nr 14 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 –6 lat lub do 8 lat w przypadku odroczenia dziecka od realizacji obowiązku szkolnego.

Praca w przedszkolu polega na maksymalnej stymulacji rozwoju .

Praca pedagogiczna oparta jest na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych i metodach dostosowanych do potrzeb dziecka.       

Szczególną uwagę zwracamy na usamodzielnianie dziecka, a zwłaszcza na wdrażanie do czynności samoobsługowych.

Wykorzystujemy wiele różnorodnych metod psychologicznych i pedagogicznych, jak:

 •          zajęcia polisensoryczne

 •         metodę Ch. Knilla,

 •        elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne,

 •       metodę kinezjologii P. Denisona,

 •       elementy Terapii Taktylnej w/g Swietłany Masgutowej,

 •        metodę Peto,

 •       elementy metody Wspierania Rozwoju „Terapia Bajką”.

 •     metodę zabaw fundamentalnych

 •     muzykoterapia

Dodatkowe formy pracy ze specjalistami to:

 • -terapia taktylna,

 • -indywidualna terapia logopedyczna, (w tym komunikacja wspierająca mowę), logopedia grupowa wykorzystująca metodę werbo-tonalną,

 • -terapia pedagogiczna lub rewalidacja indywidualna, 

 • -rehabilitacja indywidualna (także w formie   hydroterapii),

 • -muzykoterapia,

 • -zajęcia sportowe – ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne, zajęcia na basenie (tylko przy wsparciu osoby dorosłej).

Od przyszłego roku szkolnego zajęcia na basenie termalnym, solankowym przy SKŻ w Sopocie

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną ze specjalizacjami:

oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, tyflopedagogika i surdopedagogika

Przedszkole jest czynne przez 5 godzin dziennie w godz. 9.00 – 14.00.

Dla dzieci rodziców pracujących zawodowo :                                                                                - możliwość wydłużenia opieki w przedszkolu do15.30                                                                 - od 5 r. ż. możliwość pobytu dziecka w świetlicy szkolnej -od godz. 7.50 lub od 7.00

       

             

      

  

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona główna

        napisz do nas

do góry