Zespół Szkół Specjalnych nr 5       

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
 

 ..::NASI SPONSORZY:..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna


Dzięki sponsorowaniu ze strony Kąpieliska Morskiego Sopot                                

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie poprzez Stowarzyszenie ZADBA, otrzymał test do badania psychologicznego SON-R dla małych dzieci.                                                                                                     

Test pozwoli na ocecnienie funkcjonowania poszczególnych sfer dziecka, u którego często ze względu na wczesny wiek, nie można określić poziomu rozwoju intelektualnego innymi metodami/ testami, szczególnie gdy mamy do czynienia  z dzieckiem niemówiącym. Diagnoza młodszych dzieci tym testem pozwoli na precyzyjne określenie sfer najbliższego rozwoju dziecka, dobranie do nich metod pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz umożliwi na monitrowanie skuteczności terapii. SON-R będzie wykorzystany do badania preferencji warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Koszt testu przewyższyłby mozliwości finansowe szkoły, dlatego jesteśmy wdzięczni i usatysfakcjonowani, że możemy przystąpić do kolejnego kroku realizacji naszych zamierzeń terapeutycznych.


Firma ZIAJA  ufundowała szkole kosmetyki pielęgnacyjne , wykorzystywane  w pracy terapeutycznej         

     i edukacji zdrowotnej uczniów ZSS 5 w Sopocie.


Firma  EXPOSITE

z  Chwaszczyna gratisowo wykonała dla szkoły wyraźne i przejrzyste tablice informacyjne o zasadach parkowania na terenie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna

       powrót do terapii

do góry