Szkoła Podstawowa nr 5  

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
..::MENU::..
 

Strona główna

O SzkoleWczesne wspomaganie

Przedszkole
Uczniowie z autyzmem

Gimnazjum

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

SPDP

Stowarzyszenie ZADBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ..::SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 5::..

 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie funkcjonuje

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5

Edukacja opiera się o indywidualne programy edukacyjne.

W SP znajdują się trzy  oddziały łączone:

na  I etapie edukacyjnym - I-III z edukacją wczesnoszkolną

na  II etapie edukacyjnym - IV - VI  w którym ramowy plan nauczania obejmuje przedmioty:

          1. Funkcjonowanie w środowisku z elementami:

  •       edukacji matematycznej

  •       edukacji polonistycznej

  •      przyrody

  •      samoobsługi, uspołecznienia

        2.    Plastykę

     3. Technikę

     4. Wychowanie fizyczne

      5. Muzykę z rytmiką

        6. Religię (za zgodą rodzica/opiekuna)

 

Wykorzystujemy różnorodne metody nauczania, jak:

  • elementy metody Marii Montessori

  • elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

  • metody globalnego czytania

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona główna

        napisz do nas

do góry