Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
..::MENU::..
 

 

Strona głównaO Szkole

Przedszkole
Uczniowie z autyzmem

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy

Stowarzyszenie ZADBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ..::Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka::..

 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5

od 2003 roku organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 Przeznaczone jest ono dla dzieci , u których wykryto jakąkolwiek niepełnosprawność

 

Pomocą obejmujemy dzieci przede wszystkim z terenu Sopotu

od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

            

            Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, należy posiadać:

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz skierowanie wydane przez wójta, starostę , prezydenta miasta

 

Każde dziecko jest objęte co najmniej 2 godz. tygodniowo różnego rodzaju zajęciami terapeutycznymi  indywidualnymi i  grupowymi w zależności od potrzeb dziecka i wskazań Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

  

       Zajęcia  we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka to:

©     Rehabilitacja ruchowa indywidualna

©     Hydroterapia (zajęcia korekcyjne na basenie)

©     Hipoterapia (ćwiczenia terapeutyczne na koniu)

©     Logopedia  ( w tym komunikacja wspierająca mowę )

©     Terapia pedagogiczna

©     Zajęcia integracji sensorycznej 

©      Terapia taktylna

©      Spotkania indywidualne bądź grupowe z psychologiem

W ramach WWRD , zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziców mogą być organizowane zajęcia grupowe

 metodą W. Sherborne, P. Dennisona, zabaw fundamentalnych czy sportowe

 

Uczestnicy WWRD zapraszani są na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona główna

        napisz do nas

do góry