Zespół Szkół Specjalnych nr 5       

                      81-780 Sopot

                ul. Kazimierza Wielkiego 14

      

 

                                                                                 

 
 

 ..::Współpraca z uczelniami:..

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 2014roku szkoła podpisała umowę z Katedrą Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, w której obie strony podejmują współpracę w zakresie:
 
ze strony Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego zobowiązanie dotyczy:
-informowania pracowników Szkoły o badaniach naukowych, konferencjach,   

 zebraniach naukowych, warsztatach prowadzonych przez Katedrę Logopedii   

 oraz  zapraszania do czynnego udziału w nich pracowników Szkoły.
-udostępniania wyników badań pracowników Katedry Logopedii w zakresie 

 tematyki łączącej logopedię naukami pedagogicznymi i medycznymi.
-informowania o działalności dydaktycznej Katedry Logopedii i możliwościach 

 włączenia się pracowników Szkoły w proces dydaktyczny kształcenia studentów 

 na kierunku Logopedia.
 natomiast Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 zobowiązał się do:
-dzielenia się doświadczeniami w pracy z dziećmi mającymi problemy w 

  posługiwaniu się językiem.
-umożliwienia prowadzenia badań logopedycznych pracownikom Katedry 

 Logopedii  na terenie Szkoły, przy czym za każdym razem niezbędna będzie 

 indywidualna zgoda Dyrekcji Szkoły.
-udostępnienie terenu Szkoły do realizacji zajęć praktycznych dla studentów i

 słuchaczy studiów logopedycznych prowadzonych przez Katedrę Logopedii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna

       powrót do terapi

do góry